Göz Sağlığı ve HastalıklarıHastalıklarHastanelerUncategorized

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları alanında uzman doktor kadrolarınca oluşmakta olup modern hastane binası ve son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına hizmet sunmaktadır.

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği 2011 yılında hasta kabulüne başlamış olup hastanenin Psikiyatri servisi zemin katında Poliklinikler ve 1. katta ise Göz Servisi ile hastalarına hizmet sunmaktadır.

İçindekiler

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Birimleri

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde Verilen Hizmetler


1- Genel Göz Polikliniği


Hastaların ilk göz muayenelerinin yapıldığı bölüm Genel Göz Polikliniğidir. Rutin kontrol için gelen hastalar önce Genel Göz Polikliniğine randevu alıp muayene olur. Gerek görülmesi durumunda ise hasta Göz Kliniğinin diğer poliklinik servislerine sevk edilir. Genel Göz Polikliniğinde

•Gözlük reçetesi

•Katarakt ameliyatları(PEKKE,FAKO)

•Göz içi mercek yerleştirilmesi(Seconder iol implantasyonu)

işlemleri yapılmaktadır. Kullanılan cihazlar ise

•Fakoemülsifikasyon cihazları

•Optik biometri

•Speküler mikroskop

•Ultrasonografi

Genel Göz Polikliniği

2- Retina Hastalıkları Polikliniği


Hastaların doğrudan randevu ile başvurduğu bir poliklinik olan Retina Hastalıkları Polikliniğinde tedavisi yapılan hastalıklar;

Vasküler Retina Hastalıkları

Diyabetik Retinopati

Makula Dejenerasyonu

— Anna Wong, Gönüllü

Hastaların doğrudan randevu ile başvurduğu bir poliklinik olan Retina Hastalıkları Polikliniğinde tedavisi yapılan hastalıklar;

Vasküler Retina Hastalıkları

Diyabetik Retinopati

Makula Dejenerasyonu

Retina Dekolmanı

Makula Deliği

tedavileri gerçekleştirilmektedir. Kullanılan cihazlar ise

•OCT Görüntüleme

•Fundus Otofloresans Görüntüleme

•Fundus Floresein Anjiografi

•Renkli Fundus Fotografi

Hastalıkları Polikliniği

3- Glokom Polikliniği


Hastanın hastaneden aldığı randevu ile muayene olabildikleri bir bölüm olan Glokom Polikliniği gerek doğumsal gerekse de geç dönemde oluşan Göz Tansiyonu hastalıklarının tedavi edildiği bir polikliniktir. Genellikle ilaç tedavisi uygulanan bu bölümde cerrahların gerekli görmesi durumunda ise

•Lazer Tedavileri ( İridektomi, SLT)

•Trabekülektomi

•Xen İmplantı

•Ahmed Glokom Valv İmplantı

tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. Glokom Polikliniği kullanılan cihazlar ise

•RNFL (OCT)

•Yag Laser

•Görme Alanı

•Pakimetre

•Aplanasyon Tonometrisi

•Pnömotonometre

•i-Care tonometre

Glokom Polikliniği

4- Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens Polikliniği


Hastaların hastaneden aldıkları randevu ile muayene olabildikleri Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens Polikliniği

Göz yüzeyi bozuklukları

Keratokonus hastalığı

Kırma Kusurları ( Myopi, Hipermetropi, Astigmatizma)

Sendromu

kornea enfeksiyon ve enflamasyonları

gibi hastalıkların tanı teşhis ve tedavileri Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens Polikliniğinde gerçekleştirilir. Gerek duyulması durumunda ise

•Kornea Nakli (keratoplasti)

•Kornea Çapraz Bağlama Tedavisi ( Cross Linking Ameliyatı)

•Otograftli Pterjium Ameliyetı

•Limbal Kök Hücre Nakli

•Kontakt Lens Uygulamaları (Yumuşak, Hybrid Lens, Sert Gaz Geçirgen Lens, Skleral Lens)

•Kontakt Lens Kullanma Eğitimi

•Amniyon zar ile oküler yüzey rekonstrüksiyonu

tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens Polikliniğinde kullanılan cihazlar ise

•Kornea Topografisi (Pentacam)

•Speküler mikroskopi

•Kontakt lens deneme seti

Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens Polikliniği

5- Şaşılık Polikliniği


Hastaların doğrudan başvuru yapabildikleri bir bölüm olan Şaşılık Polikliniği Çocuk ve yetişkin şaşılık hastaları, göz tembelliği ve nistagmus (göz titremesi) gibi hastalıkların uzman doktorlar ve son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile takip ve tedavi işlemleri gerçekleştirilir.

•Şaşılık ameliyatları

•Göz Tembelliği Tedavisi Monofokal ve Bifokal Gözlük

•Prizma İlaveli Gözlük

kullanılan tedavi yöntemleri iken kullanılan cihazlar ise

•Skiaskopi-Oftalmoskop

•El Otorefrefraktometresi

•Prizmalar

— Şaşılık Polikliniği

6- Oküloplasti Polikliniği


Hastaların doğrudan başvuru yaparak muayene olabildikleri bir bölüm olan Oküloplasti Polikliniği Göz Kapağı Düşüklüğü, Arpacık Tedavisi, Kapak Şekil Bozuklukları, Göz Kapağı İyi ve Kötü Huylu Kitle Alımı, Kirpik Dönmesi gibi hastalıkların tanı teşhis ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Kullanılan tedavi yöntemleri ise

•Kapak düşüklüğü cerrahi tedavisi (Pitozis)

•Diğer Kapak cerrahileri (Kapak içe ve dışa dönme)

•Şalazyon medikal ve cerrahi tedavisi

•Göz yaşı kanalı tıkanıklıkları cerrahi tedavisi (DSR ameliyatı)

•Göz yaşı kanalı entübasyonu(Probing)

•Göz kapağından iyi huylu ve kötü huylu kitle alınması

•Kirpik dönmesi elektroliz uygulması

•Tarsorafi

•Görmeye engel olan dermatoşalazis (göz kapağı sarkması)

Oküloplasti Polikliniği

7- Üvea Polikliniği


Hastaların doğrudan randevu alıp muayene oldukları bir bölüm olan Üvea Polikliniği Göz inflamasyonu olarak bilinen hastalıkların (enfeksiyöz-nonenfeksiyöz sebebe bağlı ön, orta, arka ve panüveitler) hastalıkların tanı teşhis ve tedavileri alanında uzman doktor kadrolarınca ve modern cihazlar ile yapılmaktadır. Genellikle ilaç tedavisi öngörülürken gerek duyulması durumda ise

•Sub-tenon ve intravitreal enjeksiyon

•Katarakt- Retina Cerrahisi Tedavisi

•Lazer tedavisi

tedavi yöntemleri de tercih edilebilmektedir.

Üvea Polikliniği

8- Refraktif Cerrahi Polikliniği


Hastaların doğrudan başvuru yaparak muayene imkanı olan Refraktif Cerrahi Polikliniğinde Kırma kusurlarının ( myopi, hipermetropi, astigmatizma) excaimer laser ile tedavisi yapılmaktadır. Bu bölümde uygulanan tedavi yöntemleri ise

•PRK (Yüzey Ablasyon Tedavileri)

•LASİK (Flepli Cerrahi)

•PRK + Cross Linking

Refraktif Cerrahi Polikliniği

9- Rop Polikliniği


Hastaların doğrudan randevu alarak muayene olabildikleri bir bölüm olan Rop Polikliniğinde prematür veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerin göz taramaları ve prematür retinopatisi takibi ve tedavisi uygulanmaktadır. Kullanılan tedavi yöntemleri ise

•İndirek mikroskop ile muayene ve laser tedavisi

•İntravitreal enjeksiyon

Rop Polikliniği

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Ender SIRAKAYA

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Ender SIRAKAYA Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Sedat ARIKAN

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Sedat ARIKAN Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Mustafa ATAŞ

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Mustafa ATAŞ Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Zeynep DURU

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Zeynep DURU Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Soner GÜVEN

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Soner GÜVEN Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Semra KOCA

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Semra KOCA Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Ahmet GÜLHAN

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Ahmet GÜLHAN Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Asuman ÖZKIRIŞ

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Asuman ÖZKIRIŞ Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Ahmet GÜLHAN

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Ahmet GÜLHAN Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Alperen AĞADAYI

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Alperen AĞADAYI Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Bedirhan ALABAY

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Bedirhan ALABAY Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Cemal ÖZSAYGILI

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Cemal ÖZSAYGILI Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Deniz KILIÇ

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Deniz KILIÇ Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Emine PANGAL

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Emine PANGAL Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Esra VURAL

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Esra VURAL Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Hatice ERGÜN

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Hatice ERGÜN Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Kenan YİĞİT

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Kenan YİĞİT Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Medine GÜNDOĞAN

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Medine GÜNDOĞAN Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Nilgün İLGÜN ÖZALİ

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Nilgün İLGÜN ÖZALİ Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Nisa KAHRAMAN

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Nisa KAHRAMAN Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Nuh Mehmet AKSEBZECİ

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Nuh Mehmet AKSEBZECİ Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Seda DUYGU SABUR

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Seda DUYGU SABUR Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Şerife BİRER

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Şerife BİRER Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Yasemin DÖNDER

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Yasemin DÖNDER Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Yudum YÜCE

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Yudum YÜCE Randevu Almak İçin Linke Tıklayınız!!!

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları Çalışma Takvimi

https://kayserisehir.saglik.gov.tr//TR,459176/goz-hastaliklari.html linkine tıklayarak doktor çalışma takvimine geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu